راهی هوشمندانه تر برای
پست خودکار در اینستاگرام

زمان مدیریت حساب اینستاگرام خود را ذخیره کنید، تجزیه و تحلیل و انتشار تمامی پست های خود را در یک پنل انجام دهید.

شروع کنید * 7 روز آزمایشی رایگان

اینها قابلیت هایی برای شماست!

طراحی منحصر به فرد
طراحی منحصر به فرد
چند اکانت در یک حساب
چند اکانت در یک حساب
پست خودکار
پست خودکار
تقویم زمان بندی
تقویم زمان بندی
تست رایگان
تست رایگان
امنیت بالا
امنیت بالا
طراحی واکنش گرا
طراحی واکنش گرا
پشتیبانی از فضای ابری
پشتیبانی از فضای ابری

قیمت های مناسب برای شما!

10 هزار تومان/در ماه
عادی
قیمت سالانه: 99 هزار تومان
شما 21.00 هزار تومان صرفه جویی می کنید!
فقط 1 حساب کاربری
انواع پست:
تصویر, ویدیو,
استوری (فقط تصویر),
آلبوم (فقط تصویر)
ورودی از فضای ابری:
ماژول ها
فک آک
پشتیبانی Spintax
فضای ذخیره: 300MB
25 هزار تومان/در ماه
حرفه ای
قیمت سالانه: 249 هزار تومان
شما 51.00 هزار تومان صرفه جویی می کنید!
قابل افزایش تا 3 حساب کاربری
انواع پست:
تصویر, ویدیو,
استوری (تصویر+ویدیو),
آلبوم (تصویر+ویدیو)
ورودی از فضای ابری:
ماژول ها
فک آک
پشتیبانی Spintax
فضای ذخیره: 500MB
49 هزار تومان/در ماه
پیشرفته
قیمت سالانه: 489 هزار تومان
شما 99.00 هزار تومان صرفه جویی می کنید!
قابل افزایش تا 5 حساب کاربری
انواع پست:
تصویر, ویدیو,
استوری (تصویر+ویدیو),
آلبوم (تصویر+ویدیو)
ورودی از فضای ابری:
ماژول ها
فک آک
پشتیبانی Spintax
فضای ذخیره: 1.5GB